פעמים רבות נתקלים בעלי נכסים בתופעה חברתית קלוקלת, לפיה שוכרי הנכסים מסרבים לפנות את הנכס על אף שנגמרה תקופת השכירות או למרות שאינם מקיימים את הוראות ההסכם (למשל: לא משלמים את דמי השכירות במועד או כלל, מחריבים את הדירה, גורמים מטרדים רבים לשכנים, מבצעים בנייה לא חוקית וכו'). תופעה זו זכתה לכינוי הגנאי "מכת מדינה" גם בפסיקה הישראלית, דבר שהוביל את המחוקק (הכנסת) לתקן את תקנות סדר הדין האזרחי בשנת 2008, על מנת לסייע לבעלי הנכסים במקרים כגון אלו.

טרם תיקון תקנות סדר הדין האזרחי, בו התווסף פרק ט"ז4, היו בעלי הנכסים אובדי עצות כאשר שוכרים סירבו להתפנות מהנכס, היות ומצד אחד, הדין הישראלי לא מאפשר עשיית דין עצמי (קרי, לפנות את הדייר הסרבן בכוח, לנתק את החשמל וכדומה), למעט מצבים חריגים, למשל – אפשרות להפעלת כוח סביר נגד פולש טרם חלוף 30 ימים ממועד הפלישה. מצד שני – בתי המשפט לא נתנו פתרון אלטרנטיבי היות ואורך חיי תיק אזרחי ארוך למדי, כך שעד שיינתן פסק הדין הוא לא יהיה בהכרח רלבנטי. עוד יצוין, כי הפסיקה לא הכירה בשוכרים אשר קיבלו תחילה את החזקה בנכס כדין, אך לימים הפכו למחזיקים שלא כדין, כפולשים.

לשם כך, התווסף פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי. התקנות בפרק זה מאפשרות הליך מהיר ומזורז לפינוי שוכר אשר אינו מחזיק כדין עוד בנכס. על בעל הנכס להגיש כתב תביעה אשר יוכתב במילים "תביעה לפינוי מושכר", ועליו לצרף לכתב תביעתו תצהירי עדות ראשית מטעמו ומטעם עדיו (ככל שיש כאלו), אסמכתאות משפטיות, את כל המסמכים הנוגעים לעניין וכן חוו"ד מומחה (במידת הצורך). על הנתבע, קרי – השוכר, להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים ממועד קבלת כתב ההגנה, ואילו בית משפט מחויב לקבוע דיון לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק – נדרש בית משפט לקבוע דיון. הדיון אמור להסתיים ביום אחד, ופסק הדין יינתן בתום הדיון ולכל המאוחר תוך 14 ימים ממועד הדיון. כלומר, ניתן תוך 60 ימים ממועד הגשת כתב התביעה לכל הנתבעים לקבל פסק דין המורה לדייר הסרבן להתפנות מהנכס!

עוד ראוי לציין כי מקרים רבים אינם מסתיימים בעת מתן פסק דין המורה לשוכרים לפנות את הנכס, ואילו המשכיר נדרש לנקוט בהליכי פינוי באמצעות הליכי הוצאה לפועל. גם בחוק הוצאה לפועל נעשתה רפורמה, במסגרתה צומצם לוח הזמנים לפינוי מושכר, וזאת בהמשך ישיר למגמה לסייע לבעלי הנכסים לפנות דיירים סרבנים מהנכס.

חשוב לציין כי הליך המזורז לפינוי מושכר, חל על הסכמי שכירות שחוק הגנת הדייר אינו חל עליהם, והוא רלבנטי לפינוי שוכרים מדירות מגורים וגם מנכסים שאינם דירות מגורים.

משרדו של עורך הדין גיא זגדון, מספק ללקוחותיו שירות אישי, איכותי ויעיל בהליך פינוי "דיירים סרבנים", ומקנה להם ביטחון ושקט נפשי בניהול הליך מזורז לפינוי השוכרים מהנכס.