הספורט הינו אחד מהתחומים בו אנשים מביעים עניין רב ביותר, עולם הספורט צובע את עולמו בצבעים ססגוניים ומרתקים.

הספורט מושתת על ערכים של משמעת, השגיות ומצוינות, תוך שמירה על כללי משחק הוגנים בין המתחרים, גם כאשר עסקינן בספורט ישנה מסגרת משפטית בחוק ובתקנונים המסדירה את תחום ססגוני זה.

החוק המרכזי עליו מושתת הדין הנוהג בענף הספורט בישראל הוא חוק הספורט, תשמ"ח – 1988 אשר נחקק בשנת 1988, ובמרוצת השנים עבר שינויים ועדכונים שונים.

כל ענף ספורט מוכר בישראל נדרש להתאגד בצורה של 'איגוד' (למשל: איגוד הכדורסל בישראל), או לחילופין 'התאחדות' (כגון: התאחדות הכדורגל בישראל'). על האיגוד או ההתאחדות להתקין תקנונים שמטרתם להסדיר את הניהול התקין של אותו ענף ספורט אותו הם מרכזים.

לגוף המרכז את פעילות הספורט באותו ענף (התאחדות או איגוד) ישנו כוח אדיר מעצם ההרשאה להתקין תקנונים. הגוף המרכז רשאי (ויש לומר נידרש) לקבוע כללי משמעת ושיפוט פנימיים, כמו כן הגוף המרכז נידרש להקים מוסדות שיפוט פנימיים – לרבות קביעת סדרי הדין לפיו אותו טריבונל שיפוטי נידרש לפעול במסגרתו.

כך, למעשה, יש להבין את הסינרגיה בין התנהלות המקצועית של השחקן גרידא במדי קבוצתו לבין הכללים בהם הוא מחויב, מעצם היותו חבר במסגרת גוף מרכז.

עו"ד גיא זגדון הינו ספורטאי לשעבר אשר שיחק בליגות מקצועניות, כך למעשה, יש בידיו את הכלים, הידע וההבנה של ספורטאי מן המניין.

עו"ד גיא זגדון ישמח לסייע לך להגשים את תשוקותיך המקצועיות במגרש המשחקים האמיתיתוך שמירה על זכויותייך במסגרת המשפטית העוטפת את ענף הספורט בה הינך משחק ומתעמל.