מיסוי מקרקעין

תנודות המחוקק

כחלק מהמגמה במדינת ישראל, להגדיל את ההיצע לדירות מגורים, ולהקטין את הכדאיות ברכישת דירות מגורים להשקעה בשל העלייה התלולה והבלתי פוסקת במחירי הדירות, יצר המחוקק שינויים וחידושים בכל הנוגע לחבויות המס במכירה ובקניית של דירות למגורים.

לא זו רק, אלא הגם שבית המחוקקים במדינה ממשיך לחוקק חוקים חדשות לבקרים, דבר אשר יש לו השפעה רבה על עתידה של העסקה וככדאיותה הכלכלי.

חשיבותה של היוועצות מקדימה

לפיכך, טרם ביצוע העסקה, נדרש להיוועץ עם עורך דין המתמחה במיסוי מקרקעין, כדי לבצע בדיקות מקדמיות להערכת גובה המיסים הצפויים מביצוע העסקה. בין אם מדובר בדירת מגורים, ובין אם מדובר בנכס מקרקעין אחר, יש להיות ערים להשלכות המיסוי המתחייבות מעצם ביצוע עסקת מקרקעין.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, ישמח לספק לכם שירות אישי ואיכותי טרם ביצוע העסקה, ולתת לכם את כל הכלים לשם הערכת חבות המס הצפויה מביצוע העסקה המשמעותית בחייכם.