ליווי יזמים ואנשי עסקים

התפתחות וצמיחה גלובלית

עם ההתפתחות הגלובלית בעולמנו, נחשפים כיום יזמים ואנשי עסקים, יותר ויותר, לפעולות ומצבים שאינם קשורים דווקא באופן ישיר לעבודתם, ואינם יודעים כיצד לגשת לבעיה.

כמו כן, לאנשי עסקים רבים קשה להתמודד אל מול הבירוקרטיה הגוברת מחד, למול רצונם לפתח ולהצמיח את העסק מאידך.

ליווי צמוד

ההתנהלות העסקית היום יומית מחייבת שילוב סינרגטי בין האסטרטגיה העסקית, קבלת ההחלטות והניהול השוטף של עסק, לבין ההשלכות המשפטיות של ניהולו והתנהלותו זו, החל מביצוע החלטות הנוגעות להתנהלות הפנימית של אופן ההתאגדות ועד לכלל ההתקשרויות העסקיות בהן קשור העסק, בין היתר, הרצון הבסיסי לצמוח ולהשתתף במכרזים גדולים שיכולים לקחת את העסק קדימה.

כפועל יוצא, ניהול שוטף של עסק דורש פעילות משפטית רבה, חלקה בסיסית ויום יומית כמו התכתבויות ופרוטוקולי ניהול, מורשי חתימה וחשבונות בנק, וחלקן האחר מורכבת יותר, לרבות פתיחה והתגוננות מפני הליכים משפטיים הננקטים כנגד העסק.

ייעוץ משפטי הינו רכיב חשוב, בקבלת החלטה מושכלת ונכונה לגבי ניהול הפעילות השוטפת של העסק.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, מספק שירותים משפטיים שוטפים ליזמים ובעלי עסקים אל מול כל אותם מכשולים, ומספק לכם כיזמים וכבעלי עסקים שקט נפשי ובטחון להתעסק בפעילות השוטפת של העסק ובפיתוחו, תוך מתן ליווי משפטי צמוד באופן המתאים לכם, בהתאם לשיטת העבודה והגישה העסקית המאפיינת אתכם.