ייצוג ברכישת/מכירת נכסים

העסקה המשמעותית בחיינו

רכישת דירה, עבור מרבית האנשים מהווה בדרך כלל את העסקה המשמעותית והמהותית בחייהם, הן מההיבט הכלכלי, המהווה עסקה היקרה ביותרבדרך כלל אצל מרבית בני האדם, והן מההיבט האישי – נפשי, שהרי בטחונו של האדם נמצא בדרך כלל בביתו ומרכז חייו של האדם בביתו.

גם אנשים אשר מעוניינים להיכנס לעולם הנדל"ן ולרכוש נכסים להשקעה, ואף אנשי נדל"ן מנוסים, לא מעורים ברזי ההסכמים עצמם, ונדרשים להיוועץ עם עורך דין, עוד בשלב הליך המשא ומתן המתקדם – כל זאת במטרה לבצע בדיקות מקדמיות, אשר יש בהן כדי להשפיע במידה מסוימת (בין קטנה ובין גדולה) על שוויה של הדירה ו/או שוויו של הנכס.

חשיבתו של המשא ומתן

הואיל וישנם היבטים ושיקולים רבים אשר עולים במהלך ביצוע עסקאות מכר ו/או רכישה, ולעתים אף עולים נושאים ומכשולים בשלב מתקדם של ביצוע העסקה בעוד שמוטב היה, להיות מודעים אליהם עוד בשלבים ההתחלתיים של הליך המשא ומתן.

לפיכך, בטרם ביצוע עסקת מכר ו/או רכישה של נכס מקרקעין, ישנה שורה של בדיקות מקדמיות אשר יש לבצען בקפידה עוד בטרם הגברת הליכי המו"מ ובוודאי, בטרם חתימה על הסכם עם הצד השני – לרבות זיכרון דברים. חלקן של הבדיקות המקדמיות, קשורות באופן ישיר  לנכס עצמו, סוגו הנכס, מיקומו הפיזי, אופן רישומו של הנכס, בעוד שחלקן האחר של הבדיקות המקדמיות קשור בזהות הצדדים לעסקה עצמה, יכולת כלכלית לרכישת הנכס, התאמת מועד ביצוע התשלומים לצורכי הלקוח, בדיקת זכויות נוספות בנכסים אחרים אשר עלולים להשפיע על העסקה וכיוצא בזה.

זיכרון דברים

חשוב להיות ערים לכך, כי זיכרון דברים אשר נחתם בין הצדדים, מהווה חוזה לכל דבר ועניין, הן מההיבט המיסוי (מועד הדיווח לרשויות המס) והן מבחינת מחויבות הצדדים אחד כלפי השני – כך שהיה ואחד הצדדים יחפוץ לבטלה יהא עליו לשאת, בדרך כלל, בתשלום פיצויים לצד המוכן לקיים את העסקה.

משרדו של עו"ד גיא זגדון שמח לעמוד לרשות לקוחותיו ולהעניק להם ביטחון ושקט נפשי במהלך ביצוע העסקה המשמעותית בחייהם.