החוזים בחיינו

דיני החוזים חולשים כמעט בכל מקום ואופן בחיינו, ומלווים אותנו גם בפעילות היומית מבלי משים לב. גם רכישה בסופר או בחנות כלי כתיבה או אף גם הזמנה של קו טלפון או התחברות לחברת כבלים, טומנת בחובה מערכת יחסים חוזית, בין הצדדים לעסקה ומהווה חוזה לכל דבר ועניין.

חוזה יכול שיעשה בכתב, בעל פה ואפילו בהתנהגות. כך, שישנה חשיבות גדולה במעלה לסוגיית החוזים. נושא זה מקבל משנה תוקף, כאשר עסקינן ביחסים בין צדדים שונים, כאשר מהות היחסים או אופן שיתוף הפעולה טומן בחובו כספים רבים או עבודה על פני תקופה ארוכה או לחילופין שותפות בין חברים קרובים או בני משפחה.

חשיבותו של חוזה טוב

עריכת חוזה הנה מומחיות, הטומנת בחובה הבנה משפטית מעמיקה, אוריינטציה עסקית, היכרות עם עסקו של הלקוח והתאמתה לצרכיו הפרטניים של הלקוח. חוזה יכול להכיל את כל מהוויו של אדם, כך שישנה חשיבות לחקור ולהבין את צרכיו ורצונו של הלקוח, תוך התאמת מהוויו של הלקוח לאופן ההתקשרות החוזית.

השאיפה בעריכת חוזה טוב, היא לשקף את אומד דעת הצדדים, ולנסות להתחקות אחר מירב התרחישים האפשריים העלולים להתרחש במהלך תקופת החוזה, תוך קביעת מנגנונים קבועים לצורך פתרון לאותם תרחישים או לכל הפחות לצורך מתן בהירות באשר לפעולות שיש לנקוט באותם מצבים. על אף שאף פעם אי אפשר להתחקות אחר כלל המצבים, יש לנסות לעגן בהסכם את מירב התרחישים.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, מתמחה בעריכת חוזים, בעיקר בתחום עסקי – מסחרי, הבנייה (למשל: הסכמים קבלניים, הסכמי מפתח וכו'), מקרקעין, הסכמי שכירות, הסכמי זיכיון, הסכמי שותפות ותאגידים, משרדנו ישמח לערוך ולהתאים את תוכן ההסכם לאחר חקירת ובדיקת הצרכים האישיים שלכם.