הנחות ופטורים

הדין הישראלי מקנה הנחות ופטורים מתשלומי ארנונה ע"פ קריטריונים הקבועים בחוק ובתקנות. נסקור להלן חלק מההנחות והפטורים אשר מקנה הדין הישראלי בקשר לתשלומי ארנונה, למשל: לאזרחים ותיקים, נפגעי פעולות מלחמה, נכים, מצב סוציו-אקונומי נמוך, עסקים ועוד.

חשוב עוד לציין, כי ע"פ הוראות הדין, ישנם הנחות ופטורים אותם מחויבות כל הרשויות במדינה להעניק לתושביהם, ואולם, ישנם הנחות ופטורים אותםלא חייבות כל הרשויות להעניק לתושביהם, ולכן יש לבצע בדיקה מעמיקה מול כל רשות בהקשר לאופן מתן הפטורים וההנחות הניתנות ע"י אותה רשות, ובאיזה תנאים הללו ניתנים, אם בכלל.

זאת ועוד, הנחות ו/או פטורים אלו לא ניתנים באופן אוטומטי, אלא יש להגיש את המסמכים הנדרשים ע"פ דין ו/או ע"פ נהלי הרשות, ולדאוג כי בפועל ניתן הפטור ו/או ההנחה.

הנחות ופטורים לאזרח ותיק:

סוג ההנחה שיעור ההנחה מגבלת שטח
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה 100% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק ע"פ מבחן ההכנסה 30% עד 100 מ"ר

הנחות ופטורים בגין נכות:

סוג ההנחה שיעור ההנחה מגבלת שטח
נכה מלחמה בנאצים 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

נכה צה"ל ומשפחות שכולות 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

נכה שירות בתי הסוהר 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

נכה משטרה 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

הנחות ופטורים לנכסים:

סוג ההנחה שיעור ההנחה מגבלת שטח
בניין חדש וריק – עד 12 חודשים 100% ללא מגבלת שטח
בניין ריק – עד 6 חודשים 100% ללא מגבלת שטח
בניין ריק – מחודש 7 עד חודש 12 66% ללא מגבלת שטח
בניין ריק – מחודש 13 עד חודש 36 50% ללא מגבלת שטח
נכס שאינו ראוי לשימוש – עד 3 שנים עד 3 שנים – 100%

משנה 4 עד שנה 8 – שיעור מזערי בהתאם לדין

משנה תשיעית ואילך – 100%

ללא מגבלת שטח
אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה 90%-100% ללא מגבלת שטח
בתי עסק בהתאם לשיעור ההנחות לו זכאי לדירת המגורים 40 מ"ר

הנחות ופטורים נוספים:

סוג ההנחה שיעור ההנחה מגבלת שטח
מצב סוציו אקונומי נמוך 40%-90% בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה לנפש
אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן ההכנסה 100% עד 100 מ"ר
נפגע פעולות האיבה 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

חיילים בשירות חובה (עד 4 חודשים לאחר השחרור) 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

מתנדבת בשירות לאומי 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

משרת בשירות האזרחי מסלול מלא – 100%

מסלול חלקי – 50%

עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

הוריו של חייל שפרנסתו נסמכת על שולחנם 100% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

ניצולי שואה נזקקים 66% עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

משרדו של עו"ד גיא זגדון, ישמח ללוות אתכם, באופן אישי ומקצועי, בהליך בקשת ההנחה מול הרשות עד לקבלת ההנחה בפועל.