בתים משותפים

בית משותף יוצר מטבעו מערכת יחסים משפטית מורכבת בין דיריו, ולעתים רבות, גם מחלוקות בין בעלי הדירות בבית המשותף לגבי אופן ניהולו של הבית המשותף, לדוגמא: קביעת גובה דמי הועד, מי תהיה חברת הניהול, האם לשפץ חלק מסוים בבית המשותף ועוד כהנה וכהנה סוגיות.

הבית המשותף אמור להתנהל באופן מסודר, קביעת אספות בעלי הדירות, פרסום דוחות שנתיים, ניהול חשבון בנק, התקשות בהסכמים עם ספקים וכדומה.

משרדו של עו"ד גיא זגדון, ישמח ללוות אתכם, בעלי הדירות וועדי הבתים, על מנת לסייע לכם לנהל את הבית המשותף בצורה נכונה ונבונה, בהתאם להוראות הדין.